Info

Der er nu Lukket for indberetning af vandforbrug og resterende vil blive aflæst manuel

Aflæsning af målere 

Der er nu åbnet for indberetning af vandforbrug - der er åbent fra d.d. til og med den 4 januar 2023

Fra Fredag den 16/12-2022  kan der indberettes på dette link:

 

Aflæsningen skal være vandværket i hænde senest d. 4. januar 2023, efter denne dato aflæser vandværket mod et gebyr på 625 kr.

 

7/11-2022 Lukning pga Ledningsbrud
Der vil mandag formiddag d. 7/11 blive lukket for vandet på Agertoften, Byagervej og evt Banevej grundet ledningsbrud. Der vil blive lukket om morgenen. Arbejdet forventes udført i løbet af formiddagen.

5/5-2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 31/5-2022 kl. 19:00

Hent indkaldelsen til ordinær generalforsamling

12/5-2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 27/5 kl. 19:00

Hent indkaldelsen til ordinær generalforsamling

 

25/9-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 14/10 samt ekstraordinær generalforsamling d. 22/10.

Der indkaldes til den ordinære generalforsamling d. 14/10 kl. 19:00 i Sognegården, Byvej 33. Denne generalforsamling er erstat for den aflyste generalforsamling i foråret. Materialet til mødet er omdelt i foråret.

Der indkaldes envidere til ekstraordinær generalforsamling d. 22/10 kl. 19:00, da det ikke forventes vedtægtsændringerne vil kunne vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling.

Eventuel aflysning af de nævnte generalforsamling vil fremgå af hjemmesiden.

Hent indkaldelse til ordinær generalforsamling  Hent indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

24/6-2020
Reparationen på Fruedalsvej er nu udført. Der er igen åbent for vandet.

 

23/6-2020
Der

Aflæsningen skal være vandværket i hænde senest d. 4. januar 2023, efter denne dato aflæser vandværket mod et gebyr på 625 kr.

vil i morgen d. 24/6 blive lukket for vandet på Fruedalsvej grundet brud på en brandhane. Der vil blive lukket om morgenen. Arbejdet forventes at tage få timer, men der vil løbende blive informeret i tilfælde af forsinkelser.

 

11/5-2020.

Der kommer afbrydelser i vandforsyningen på Byagervej, Agertoften og Banevej, grundet gravearbejde grundet ledningsbrud. Afbrydelsen vil være fra ca 8:00 og nogle timer frem.

 

 

15.marts 2020 GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST p.g.a. CORONA situationen samt Forsamlingsforbuddet.

Dagsordenen rundsendes inden den 26.05.2020. Ny indkaldelse udsendes via denne hjemmeside og via mail til andelshaverer når situationen er normaliseret.

24. marts 2020 - Indkaldelse til Generalforsamling i Tureby Algestrup Vandværk som forventes afholdt den 26.05.2020.

Ifølge vedtægterne §11, fremgår det at eventuelle forslag til den kommende ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 10. april 2020.
Nu har den dansk Regeringen besluttet, at indføre forbud mod arrangementer og begivenheder med flere end 10 personer.
Det betyder at generalforsamlingen måske bliver aflyst, hvilket vil blive oplyst her på hjemmesiden, men den vil så blive afholdt hurtigst muligt efter at situationen er normaliseret, når det igen er lovligt at afholde større forsamlinger.
Generalforsamlingen bliver herefter indkaldt med det varsel, der fremgår af vedtægterne.
SÅ HOLD ØJE MED DENNE HJEMMESIDE samt POSTKASSEN.

 

26. februar 2020

Flowmåler er nu skiftet og værket i drift med normalt tryk

20.februar  2020

Flowmåler skulle skiftes desværre var der tekniske problemer hvorfor det ikke kunne udføres

 3. februar 2020

Der pumperne for udpumpning er skiftet og der er normalt tryk 

5. januar 2020

Der er nu lukket for indberetning af vandforbruget i 2019.

Årsaflæsninger 2022

15. december 2019

Der er nu åbnet for indberetning af vandforbrug. 
Aflæsningen skal være vandværket i hænde senest d. 4. januar 2020, efter denne daf aflæser vandværket mod et gebyr på 625 kr.

 

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling d. 12/9 kl. 19 i Sognegården. Indkaldelse til generalforsamlingen er husomdelt inklusiv forslag til vedtagelse. 

 

04. juni 2019

Vi har desværre haft nogle problemer igår hvor vores El-forsyning faldt ud og vi havde 3 nedluk

Vi fik lokaliseret fejl inden for 2 grupper som vi kunne koble ud og der ved holde drift natten over.

- - I dag vil Elektrikkeren arbejde videre og prøve at finde fejlen. Der kan forekomme stop - Ring gerne hvis det sker så vi hurtig kan udbedre..

 

15. april 2019

Der er desværre et brud lige nu - det er en stophane som har brudet derfor må vi lukke hele værket - jeg håber vi er klar ca kl.14.00

 

22. marts 2019

Vi er i gang med at undersøge muligheden for fremtidig udsendelse af information og andet materiale til andelshaverne per e-mail.
Der laves i denne forbindelse en testudsendelse per e-mail, for at opdatere vores andelshaverliste mv..

 

22. marts 2019

Tureby-Alkestrup Vandværk afholder generalforsamling i Sognegården tirsdag d. 21. maj kl 19:00. Dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamling.

Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest onsdag 10. april.

 

28. januar 2019

Vi har et brud på Sonnerupvej - Vi prøver at reparere det i morgen formiddag

Der vil derfor forekomme lukning af Sonnerupvej - Sonnerup og videre udaf mod Kanderød

Forventet klar medio Eftermiddag

 

7. december 2018

Vi har påbegyndt et større reparationsarbejde på en af vores boringer - Der er boring 5 som er vores fjerneste boring og også den som har kørt længst.

Vi laver prøvepumpninger og adskillelser i dag - og forventer den derefter ude af drift i godt en uge.

 

1. oktober 2018

Der er et ledningsbrud på Skovvej, reperation påbegyndes i dag, hvorfor der vil mangle vand i området mens hullet i røret bliver repareret - tidpunkt kendes ikke da der skal graves først.

Det berørte område er : Åbrinken - Solvænget og Skovvej nr 5/24 til og med 9/28

Da omfanget af skaden ikke er kendt endnu ved vi heller ikke hvor meget som skal skiftes.

 

8. august 2018

Det er igen tid til de lovformelige vandmåler skift - vi skal i år kun skifte 38 stykker

De sidder på Banevej - Oksholmvej - Bjerredevej - Byskovparken - Byvej - Fruedalsvej - Havevænget - Hejnerupvej - Kanderødvej - Skovvej - Slimmingevej - Turebyvej - Tvedevej og Vordingborgvej

Vi forventer det tager en lille uges tid og jeg håber det kan ske uden de store ulember..

 

31. juli 2018

Kl 10.00 -- Der er lige en kortvarigt lukning af det nederste Byskovvej mens vi tilslutter en ny forbruger.

25 Juli 2018

Dele af Byskovvej er PT uden vand - pga tæret stikledning som vi skifter. Der forventes normal forsyning ca kl 14.30 

 

1 Februar 2018

Tryktab på nettet i byen, trykket ok igen

1 Januar 2018

Årskifte

21 december 

strøm udfald på vandværket korvarigtryktab alt ok igen kl 18:30

10 oktober 

17 oktober vil der være test af software forvent lavt tryk mellem 15:30 og 17:30

5 oktober

Mellem kl 9:00 og 16:00 kan der være svingende tryk grundet afsluttende test af styring. Desværre tager testen lidt længere tid da der ikke bliver brugt vand nok endnu, vi bliver ved til 17:00.

20 september

Fundet ledningsbrud på Byagervej, reperation bliver foretaget 21 september hvorfor der vil mangle vand i området mens hullet i røret bliver repareret tidpunkt kendes ikke da der skal graves først.

Den 19 juli 2017

Målet er nu ved at være nået med den nye pumpe styring, der skal nu laves de sidste test af styringen, derfor vil der være 6 dage hvor der vil være tryktab / manglende vand i korte perioder. Der vil efter kl 21:00 disse dage kunne være efter justeringer som ikke bør kunne mærkes i vandtrykket.

1/8 9:30-15:30    3/8 9:30-12:00    8/8 9:30-15:30   22/8 9:30-15:30   29/8 9:30-15:30   5/9 9:30-15:30

Den 22 maj 2017

Vi kan godt risikere Ustabilt vandtryk den 22 maj 2017

Vi skal forsætte vores  udskiftninger af vores pumpestyringer og nogle dupleringer af pumperne

Der kan i den forbindelse forekomme variabelt tryk på ledningerne og hvis vi er uheldige kan der forekomme enkelte udfald hvor forsyningen er afbrudt.

Arbejdet påbegyndes ca kl 09.00

Vi bestræber os selvfølgelig på at gøre det så godt som muligt og uden gener for forbrugerne

 
 
Den 9 april 2017
 

Vedr. Ledningsbrud på Byvej

Nu tør jeg ikke vente længere - brudet er blevet størrere og vi taber næsten 5 kbm vand i timen.

Vi har fundet reservedele og graver i morgen Søndag - Det vil selvfølgelig give noget uregmæssig vandforsyning og der vil komme lukning af vand minium på Byvej

Tureby-Alkestrup Vandværk 

 

 

Den 7 April 2017
 

Hej Alle

 

Der er pt et Ledningsbrud på Byvej ved nr 26 - 28

Vi kan ikke reparere det lige nu så vi er meget OBS på brudet og holder øje med vores forbrug -

Jeg kontrollere vores ekstra forbrug i nat og evt laver jeg en tryksænkning i nat for at få fyldt vores buffer tanke.

Vi er bange for at grave op fordi vi regner med at det er en anboring på vores hovedledning som er gået og vi kan først få reservedele på mandag. 

Tureby-Alkestrup Vandværk

 

Vi kan godt risikere Ustabilt vandtryk på Torsdag den 19 januar 2017

Vi skal forsætte vores  udskiftninger af vores pumpestyringer og nogle dupleringer af pumperne

Første etabe blev udført den 5 januar og nu kommer anden etabe - vi håber det går lige så godt som sidste gang-

Der kan i den forbindelse forekomme variabelt tryk på ledningerne og hvis vi er uheldige kan der forekomme enkelte udfald hvor forsyningen er afbrudt.

Arbejdet påbegyndes ca kl 09.00 og trykfaldene forventes imellem kl. 10.00 og 12.00 

Vi bestræber os selvfølgelig på at gøre det så godt som muligt og uden gener for forbrugerne

Tureby-Alkestrup Vandværk

 

 

Ustabilt vandtryk på Torsdag den 5 januar 2017

Vi skal have lavet nogle udskiftninger af vores pumpestyringer og nogle dupleringer af pumperne

Der vil i den forbindelse forekomme variabelt tryk på ledningerne og hvis vi er uheldige kan der forekomme enkelte udfald hvor forsyningen er afbrudt.

Arbejdet påbegyndes ca kl 09.00 og trykfaldene forventes imellem kl. 10.00 og 12.00 

Vi bestræber os selvfølgelig på at gøre det så godt som muligt og uden gener for forbrugerne

Tureby-Alkestrup Vandværk
 

 

Aflæsning af målere 

Fra lørdag morgen den 17/12-2016  kan der indberettes på http://www.aflas.dk/162 og i den frist der står på det modtagne aflæsningskort.

Tureby Alkestrup Vandværk                                                      25/10 - 2016

Vi har en ret stor serie af vandmålere som skal udskiftes

Området hvor målerne sidder, er i trekants området Banevej – Byskovvej – Agertoften – og selvfølgelig – Byagervej

Dette er efter gældende lov og skal foretages hvert 6 år.

Der vil blive lagt en seddel med oplysninger om gammel og ny måler, når udskiftningen er foretaget.

Udgifterne til denne udskiftning afholdes af vandværket

Vi er samtidig ved at tilslutte en ny andelshaver og arbejdet passes ind med vejr og andre opgaver

På bliver grund af denne målerudskiftning bliver vi nødt til at lukke for vandet.

Disse lukninger vil vi foretage imellem kl 09.00 – 14.00

Vi tilstræber selvfølgeligt at gøre det så hurtigt som muligt og med så få lukninger som muligt

Vi anmoder om at målerbrønden er tilgængelig for montøren.

Med venlig hilsen

Tureby Alkestrup Vandværk

 

 

Kære Vandværker m.fl.

Falck i Lellinge påbegynder skylning / eftersyn af brandhaner Mandag d. 18 Juli. Med opstart i området Byleddet / Ringstedvej og retning Køge.

Der kan derfor forekomme misfarvning af vandet( okker) For nogle vandværkers vedkomne, vil der kunne registreres en mindre stigning i forbruget.

Det er problematisk med en nøjagtig tids angivelse for, hvornår vi er i de enkelte vandværkers område. Idet vi ikke ved, hvor skille grænserne m.m. går, mellem de enkelte vandværker.

Ligeledes vil der være, ude fra komne ting, som kan påvirke processen. Det kan nævnes at køretøj og mand, vil kunne risikere at skulle afgå til udkald ved brand, uheld m.m.

Eftersynet foregår primært kun på ugens første 4 dage. I tidsrummet kl. 09:00 – 16:00 Der vil dog i særlige tilfælde, kunne køres udenfor dette tidsrum i begrænset omfang.

Ved spørgsmål kan Vagthavende i Lellinge kontaktes på nedenstående oplysninger.

 

Mvh. Bent Dalsig


 

Det er nu muligt at se ledningsnettet på linket Webkort i mappen dokumentation, GPS funktionen virker ikke i Google Chrome så brug en anden browser på din tlf :-)

 

Jan Hansen holder ferie, så ved akut kontakt til vandværket kontakt bestyrelsemedlem Jan Øberg - Hansen på 56167954 / 22127954 så vil han forsøge at hjælpe i perioden 1/3 - 15/3

Ultimo November Primo December 2015 - Der udføres ledningsarbejde i forbindelse med de 5 lækager vi har fundet - Det skulle ikke være nødvendigt at lukke hele forsyningen da vores stophaner i de berørte områder fungerer - Det kan dog ikke udelukkes at vi blive nødt til at afspærer begrænsede områder i korte perioder - vi bestræber os på at gøre det så hurtigt som muligt og med færest mulige gener

November 2015 - Vi udføre noget ledningsarbejde i forbindelse med stophaner på de 2 hovedledninger på Byvej

Vedr Lækagesøgningen - Der er fundet 5 lækager i byen...

Oktober 2015 - Lækagesøgning - Vi foretager i oktober en stor lækagesøgning på vores ledningsnet i Tureby - Alkestup det forventes ikke at give ulember for forbrugerne

29.04.2015 - Der afholdes ordinær generalforsamling, onsdag den 20. maj 2015 kl. 19:00 i Sognegården, Byvej 33, 4682 Tureby. Dagsorden iflg. Vedtægterne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Indkaldelsen, vedlagt regnskab og status, er udsendt/omdelt til grundejerne idag.

21.03.2015 - Det har vist sig, at årsagen til, at nogle forbrugere har været uden vand siden i går og iløbet af i dag, skyldes papirstykker, som sætter sig fast i afgrening eller måler. Hvordan papirstykkerne er kommet ind i ledningssystemet vides ikke, men en mulighed er, at det kan være sket i forbindelse med omlægningen af hovedledningen den 17. marts. Der arbejdes videre med at hjælpe de forbrugere, som bliver ramt af problemet.

20.03.2015 - Lørdag den 21. marts vil der blive lukket for vandet i en kortere periode på ca. 1 times varighed på Agertoften (en gang) og Banevej (to gange). Lukningen vil ske efter klokken ca. 10 første gang. Der skal graves op i alt 3 steder, hvor der er sket en tilstopning ved tilslutningen af stikledning.

13.03.2015 - Tirsdag den 17. marts skal vandværkets hovedledning omlægges til dens endelige placering. Arbejdet vil vare fra kl. 9:00 til ca. 15:30. Forhåbentlig lykkes det denne gang for entreprenøren, at overholde den aftalte tid.

04.03.2015 - Der er sket en overgravning af hovedledningen under forberedelsen til det arbejde, som var aftalt til at starte klokken 9:00. Skaden er så omfattende, at det ikke har været mulig at reparere midlertidigt. Det er beklageligt, især set på baggrund af, at der er informeret ud om den planlagte lukning klokken 9:00.

02.03.2015 - Onsdag den 4. marts foretages første fase af en omlægning af vandværkets hovedledning. Arbejdet medfører, at der lukkes for vandet fra klokken 9 til ca. 15.

18.02.2015 - Onsdag eftermiddag skal der laves en mindre omlægning af en ledning på Havevænget. Arbejdet forventes kun at berøre få brugere og at blive kortvarigt.

12.02.2015 - Hovedledningen på Havevænget er blevet gravet over. Der arbejdes på at lave en nødreparation. Det forventes, at vandet er tilbage ca. kl 14.

2.02.2015 - Mandag bliver der lukket for vandet fra klokken 9 til ca. 12. Årsagen til lukningen er omlægning af en gammel støbejernsledning på Havevænget i forbindelse med det igangværende klimaprojekt.

27.01.2015 - Forsyningsledning på Byvej overgravet. Der arbejdes på at få spærret af og omlagt forsyningen, så skaden kan blive udbedret.

29.12.2014 - Ledningsbrud på Havevænget under reparation.

27.09.2014 - Afstemningsresultatet om forslaget, om at overlade forsyningspligten til Køge Vand A/S blev, 44 stemte ja og 25 stemte nej. Dermed var forslaget forkastet, da der ikke blev opnået det nødvendige 2/3-dels flertal.

9.09.2014 - Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00, i gymnastiksalen på Alkestrup Skolen.

2.06.2014 - Ledningsnet ved Bjerredevej beskadiget ved underføringsarbejde.

26.05.2014 - Referat og beretning fra generalforsamlingen den 21.05.2014 kan læses på hjemmesiden

24.04.2014 - Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 21. maj 2014 kl. 19:00 på Sognegården

29.03.2014 - Ledningsnet ved Slimmingevej beskadiget ved gravearbejde

2.1.2014     -  Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et GODT NYTÅR

16.12.2013 - Aflæsningskort sendt ud.  Husk at aflæse og indrapportere senest 5.1.2014