Info

Vedrørende ikke modtagne mail...

Vi havde ved sidste aflæsning flere som ikke modtog vores mail.

Derfor har vi haft fat i Rambølls tekniker - De skriver følgende

Hej igen

Jeg har fået flg. forklaring fra min udvikler på systemet:

Når SendGrid siger den er gået igennem er det lidt det samme som når postbudet siger brevet er afleveret i postkassen, hvad der så er sket derfra ”ind til huset” kan vi ikke spore. Han kan evt. prøve at at whiteliste noreply@vandnet.dk i sin outlook mail.

Der er en guide her

https://support.microsoft.com/da-dk/topic/bloker-eller-tillad-indstillinger-for-u%C3%B8nsket-mail-48c9f6f7-2309-4f95-9a4d-de987e880e46#bkmk_web-safe-senders

Det er desværre et kendt problem at folk beskriver at mails nogen gange forsvinder fra deres outlook/live/hotmail konti, googler man det finder man masser af posts omkring det.

Jeg plejer at anbefale at man tilføjer vores email som en adresse man har tillid til.

Med venlig hilsen

Jan Nielsen Rambøll

*** Vi " Vandværket" anbefaler at Forbrugerne opretter en kontakt.

**** Den kunne hedde "Fra Vandværket" eller lignende ...

**** Det vigtigste er dog at i opretter kontakten med en mail som hedder noreply@vandnet.dk 

        og det er en kontakt i kun kan modtage på.. Der kan ikke sendes

 

 

 

Tureby-Alkestrup Vandværk

 

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 8 Maj 2024. kl 19:00

i Hanebjælken Byvej 33,  4682 Tureby

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.

          3a.        Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

          3b.        Budget, herunder forslag til afgifter/bidrag, forelægges til godkendelse.

          3c.        Forslag til honorar til bestyrelsen forelægges til godkendelse.   

          4.          Behandling af indkomne forslag.

                       Valg af elektronisk måler Brd Dahl versus Kamstrup.

                       Repræsentant fra Brd. Dahl vil være til stede på generalforsamlingen.

         5.          Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

                      Bestyrelsen på valg:

                      Kasserer Christian Viborg Nielsen Skovvej   for 2 år modtager genvalg

                      Næstformand         Ole Larsen Havevænget   for 2 år modtager genvalg

                      Bestyrelsesmedl. Jens Allan Petersen. Byvej for 2 år modtager genvalg

 

                      Formand Jan Hansen Agertoften, ikke på valg

                      Bestyrelsesmedlem Jens Christian Andersen Byskovvej, ikke på valg

                     

                      Suppleanter bestyrelsen

                      Jan Rene Jensen, Fruedalsvej

                      Kim Dommer, Havevænget

                      Jakob Skov Larsen, Tvedevej 2

 

         6.           Valg af revisor.

                      Poul Erik Graae / Ebbe Wied

         7.           Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alle

Det ser ud til at vi har fundet vores brud - Der var 2 brud..

Et efter en vandmåler fundet af forbrugeren og et på byvejen.

Det var et stort arbejde at finde dem - Tak for alt den hjælp vi har fået - Forbrugerer som har holdt skærpet øje med deres målere

Hundeluftere - skraldemænd osv som har set efter løbende vand 

Ikke mindst vandværkspasseren som har taget adskillige ture rundt på ledningsnettet og sammen med Skovbo VVS tilsidst fandt brudet i Byvej

Tureby Alkestrup Vandværk

Jan Hansen

 

--- OBS -- OBS -- OBS -- OBS -- OBS -- OBS --- 

Vi har igennem den sidste tid haft et stigende vandforbrug......

Det er nu så meget at det vil værer tydeligt at se hvis det er i en bolig - efter en vandmålere

I må meget gerne kontrollerer jeres vandmålere - Kan den stå stille ? Forbruget er så stort nu at det vil værer tydeligt at se..

I må også gerne se og lytte, om der er løbende vand nogle steder, når i nu er ude og nyde det dejlige forårsvejr !!

 

Tureby Alkestrup Vandværk

Jan Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflæs din måler

Aflæsning af måler skal ske pr. 31.12

Deadline for indberetning af aflæsning er fredag d. 5. januar 2024

** På info siden er der link du kan bruge til indberetningen **

 

 

Vandaflæsning og forbrug

Der er nu åbnet op for indberetning årsforbruget på vandværkets hjemmeside

Du modtager et aflæsningskort med vejledning til, hvordan du skal aflæse og indberette dit målertal. 

Aflæsningen skal være indberettet senest den 5. januar 2024; - efter denne dato aflæser vandværket mod et gebyr på kr. 625,00 incl. moms.

Sørg for at overholde fristen, så du undgår rykkergebyrer.

 

Indtastning af måleraflæsningen          

 

 

Kortvarig lukning af vandforsygningen.

 

Følgende veje vil i løbet af uge 25 opleve kortvarig lukning af deres vandforsygning.

Nye Andelshaver skal tilkobles til forsygningsnettet.

Vi vil Torsdag den 29 juni være nødt til at lukke Øst for jernbanen 

* lukningen vil være i tidsrummet ca 09.00 til 13.00 *

Følgende veje vil blive berørt: Turebyvej, Sonnerupvej, Vordingborgvej, Kanderødvej og Oksholmvej.

Vi er nød til at skifte et tæret rør med flere irede alu anboringer...

vi håber på minimale gener til andelshaverne..

mvh.

Tureby Alkestrup Vandværk

Jan Hansen