Info

Vandaflæsning og forbrug

Der er nu åbnet op for indberetning årsforbruget på vandværkets hjemmeside

Du modtager et aflæsningskort med vejledning til, hvordan du skal aflæse og indberette dit målertal. 

Aflæsningen skal være indberettet senest den 5. januar 2024; - efter denne dato aflæser vandværket mod et gebyr på kr. 625,00 incl. moms.

Sørg for at overholde fristen, så du undgår rykkergebyrer.

 

Indtastning af måleraflæsningen           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortvarig lukning af vandforsygningen.

 

Følgende veje vil i løbet af uge 25 opleve kortvarig lukning af deres vandforsygning.

Nye Andelshaver skal tilkobles til forsygningsnettet.

Vi vil Torsdag den 29 juni være nødt til at lukke Øst for jernbanen 

* lukningen vil være i tidsrummet ca 09.00 til 13.00 *

Følgende veje vil blive berørt: Turebyvej, Sonnerupvej, Vordingborgvej, Kanderødvej og Oksholmvej.

Vi er nød til at skifte et tæret rør med flere irede alu anboringer...

vi håber på minimale gener til andelshaverne..

mvh.

Tureby Alkestrup Vandværk

Jan Hansen